“Wat is PHV”

PHV Riethoven “Politie Honden Vereniging”

Naar aanleiding van de steeds vaker geplaatste opmerking dat er op de website van onze vereniging bij de PHV alleen maar “OUWE” mannen vermeld staan en weinig informatie over wat men zo allemaal doet bij de PHV, ben ik in de pen (keyboard) geklommen om te proberen een inzicht te geven in deze tak van honden sport binnen onze vereniging.

Als eerste een korte terugblik op de geschiedenis van de vereniging.

De vereniging “Mijn hond als vriend” is in 1974 opgericht onder de naam: PHV Riethoven Politie Honden Vereniging.

De club is opgericht door:

– Hendrik Roozen

– Jan Sanders

– Harrie Adriaanse

– Ad v/d Palen

– Ad Leurling

Jos van Ekert is in 1975 lid geworden en is tot nu toch nog steeds lid en daarmee tevens ook het langste van allemaal. In de loop der jaren heeft Jos de volgende functies gehad:

1984: bestuurslid

1989: penningmeester

1996: voorzitter

Jos draait ook al vele jaren mee in de G&G en wordt ook wel door de kenners Jos Millan genoemd.

De overige leden zijn:

Peter van de Graaf, Eric Kuiten, Jan Hofs, Albert van der Maat, Gerard van de Ven, Jolande Bax, Thea van Happen, Tanja Keetels, Jessica Schellekens, Martin van Kleef en Hein van Dijsseldonk.

image001

De club is begonnen in de Berkerheg, een klein veldje in Riethoven.

Op de Dreef tussen de bossen werden de pakwerk oefeningen gedraaid met 3 olielampen in de bomen.

Op de foto:

vlnr: Tjeu Rombouts, Frans Tops, Albert van de Maat, Jolande Bax, Peter van de Graaf, Thea van Happen, Toon van Bommel, Gerard van de Ven, Eric Kuiten en Jos van Ekert.

In 1984 is de vereniging verhuist naar de huidige locatie op de

Molenstraat en heeft sinds 2013 het huisnummer 33a gekregen.

Ook de oude keet is met de club mee verhuist en staat nog steeds fier overeind op ons huidige veld.

De keet heeft gezelschap gekregen van een aantal aangrenzende containers voor al het materiaal van onze vereniging en dit alles is mooi verwerkt tot een geheel en goed onderhouden clubhuis. Het onderhoud van dit clubhuis en het terrein wordt gedaan door de mensen van de PHV.

In 1989 is men begonnen met G&G “gedrag & gehoorzaamheid”.

Ad v/d Palen, Jos v Ekert en Frans Tops zijn met deze discipline begonnen nav de toen nog zeer populaire Martin Gaus.

Zij zijn gestart met een groep van 8 personen en de kosten waren toen FL.5,- (gulden) voor 13 lessen.

De dochter van Frans Tops moest mee doen van Pa om een leuk groepje te krijgen.

In 1992 is men begonnen met de Behendigheid.

Jos heeft destijds zelf de toestellen in elkaar gelast waar we jarenlang gebruik van hebben gemaakt. Het meeste is inmiddels vervangen door materiaal wat moet voldoen aan de landelijke richtlijnen.

In de loop der jaren s de PHV uitgegroeid tot een honden vereniging met diverse disciplines en is goed bekend in de wijde omgeving als HSV “Mijn Hond Als Vriend”.

Wat doet de Politie Honden Vereniging precies?

Binnen de vereniging kun je samen met je hond trainen voor het programma wat bekend is onder de KNPV. Ook keuringen en wedstrijden worden volgens de KNPV richtlijnen georganiseerd. Deze programma’s zijn: Basis Surveillance Hond, Politiehond 1 en 2,  Objectbewakingshond en Speurhonden (hieronder vallen 9 disciplines).

Ik zal in het kort uitleggen wat de training voor politiehond inhoud.

De politiehonden trainen op dinsdag en donderdag avond van half 7 tot half 9 en op zondag van 9 uur tot 12 uur.

Binnen de politievereniging wordt het meeste getraind met Mechelse herders, Hollandse Herders of een kruising Mechelse/duitse herder omdat deze honden een goede werkdrift hebben en lekker fanatiek zijn, dit komt tijdens de oefeningen met de pakwerker goed van pas. Maar met name bij het speurhonden discipline doen ook andere rassen het goed.

Voor de discipline politiehond moet je diverse oefeningen kennen, in het kort hieronder omschreven:

* volgen,

er moet een parcours worden gevolgd en dit gebeurt, aangelijnd, los en naast de fiets

* blijven liggen,

de hond moet blijven liggen terwijl de baas uit de buurt is en de andere honden het parcours lopen

* voedsel weigeren,

iemand bied de hond voedsel aan terwijl deze af ligt en de hond mag het voedsel niet aannemen

* zwijgen,

op het veld wordt er een schot gelost en de hond mag hier niet op blaffen of op een andere manier op reageren.

* springoefeningen,

– de vrije sprong over een hindernis

image010

– de klimsprong over de schutting

image011 image012

– de breedtesprong over de kuil

image013 image014

* zoekoefening,

image017

binnen een terrein van 14X14mtr. liggen 3 kleine voorwerpen die de hond binnen 7 minuten moet zoeken en naar de baas komt brengen

image018 image019

image020 image021

* wateroefeningen,

– de hond zwemt naar de overkant van de vijver en gaat op de kant af liggen, op bevel van de baas komt de hond weer terug gezwommen en gaat

naast de baas liggen

– er wordt een groot voorwerp (grote plank) in het water gegooid en de hond moet deze apporteren

image029 image030 image031

en sommige honden zwemmen omdat ze het gewoon lekker vinden

* revieroefeningen,

– er wordt een groot voorwerp (een houten kist, beter bekend als “kiestje”) in de bossen gelegd en de hond moet op bevel van de baas het voorwerp

gaan zoeken. Als de hond het gevonden heeft dan moet hij dit de baas laten weten door te gaan blaffen

image033 image034

zelfstandig aanleren

– hetzelfde wordt herhaald maar nu met een persoon (meestal de “pakwerker”) en ook nu weer moet de hond gaan zoeken en blaffen als hij de persoon

gevonden heeft

image035 image036

zelfstandig aanleren

De pakwerker:

de pakwerker vangt alle aanvallen van de honden op en moet daarom goed beschermd zijn. Hij draagt een dikke broek en een jas die van binnen bekleed is met leer zodat de honden er niet doorheen bijten. Het aankleden van de pakwerker is nog een hele klus waarin hij vaak geassisteerd wordt………?????

image037 image038

image039 image040

Zoals je ziet wordt er goed voor de pakwerkers gezorgd binnen onze vereniging,

en als hij dan eenmaal in zijn PAK zit dan kan hij aan de slag,

* oefeningen met de pakwerker,

# het bewaken van een voorwerp:

de hond wordt op een voorwerp bijv. een jas of een tas, afgelegd en de baas verdwijnt dan uit het zicht. De pakwerker loopt voor de hond door

zonder iets te ondernemen. Daarna loopt de pakwerker richting de hond en maakt aanstalten om het voorwerp te stelen, hierop moet de hond het

voorwerp verdedigen door de pakwerker aan te vallen. Zodra de pakwerker helemaal stil staat moet de hond lossen en weer terug op het voorwerp

gaan liggen om te bewaken.

image041 image042

# transport:

De pakwerker verstopt sleutels onder zijn mouw, de baas zet de hond links naast de pakwerker en gaat zelf aan de andere kant staan. Op het teken van de keurmeester geeft de baas het commando TRANSPORT en loopt samen met de pakwerker vooruit. De hond blijft dicht tegen de pakwerker aan de linkerkant volgen. Zodra de pakwerker de sleutels laat vallen pakt de hond deze op en loopt door tot voorbij de pakwerker. De baas geeft een halt commando en de pakwerker blijft stil staan. De hond gaat met de sleutels in zijn bek voor de baas zitten en geeft hem de sleutels. De baas zet de hond opnieuw links naast de pakwerker, gaat zelf weer aan de andere kant staan en geeft opnieuw het commando TRANSPORT. Na een aantal meters lopen geeft de baas het commando HALT, de pakwerker blijft stil staan en de hond gaat naast hem zitten. De baas loopt een aantal meters door en blijft dan op afstand wachten zodat de hond blijft bewaken bij de pakwerker. Na een aantal seconden loopt de baas terug naar de pakwerker en neemt de hond mee volgend weg van de pakwerker. Einde oefening.

image044 image045

image046 image047

# het tot staan brengen van een verdachte:

De baas en de hond staan samen in het stelpad (smalle pad links naast het zogenaamde bushokje) en de pakwerker staat voor het stelpad op het veld.

image048 image049

Op het teken van de keurmeester loopt de pakwerker het veld op en de baas geeft de hond het commando STELLEN. De hond rent achter de pakwerker aan en valt deze bij de mouw aan om hem te laten stoppen. De pakwerker stopt en de hond lost pas op het commando van zijn baas.

image051 image052

Deze oefening wordt uitgevoerd in verschillen varianten nl:

– met de stok, de pakwerker heeft een stok in zijn hand en dreigt hiermee naar de hond, de hond moet dan toch zelfverzekerd de pakwerker tot stilstand brengen

image053

– met de werp, de pakwerker heeft 3 stukken dunwandige gummislangen van ongeveer 20 cm. voor zich op de grond liggen, zodra de hond zijn mouw vast heeft pakt de pakwerker 3 gummislangen op en gooit deze op de hond (dit gebeurt geheel gecontroleerd zonder de hond pijn te doen) en de hond mag niet los laten.

image054 image055

– met schot, op het moment dat de hond vanuit het stelpad het veld op rent lost men een pistoolschot en zonder te aarzelen moet de hond door gaan met stellen.

– op de fiets, de pakwerker vlucht op de fiets weg en de hond moet hem op zijn been aanvallen en tot stilstand brengen.

image056 image059

image060image057

image058

Dit wordt aan de lange lijn aangeleerd en als de hond het goed doet wordt hij uitbundig beloont door hem te “bekloppen”

# het transport met het verdedigen van de baas:

na de aanhouding van de pakwerker wordt deze d.m.v. het “transport” naar de andere zijde van het veld vervoert. De baas loopt rechts van de pakwerker en de hond links. Bijna op het einde draait de pakwerker zich naar de baas en valt hem aan door hem weg te duwen. De hond moet meteen reageren en de pakwerker aanvallen (verdedigen van de baas).

image061

# het terugroepen van een achtervolgende hond:

de baas en zijn hond staan in het stelpad. De pakwerker loopt het veld op en de hond krijgt het commando STELLEN waarop de hond de achtervolging inzet. Als de hond bijna op het veld is krijgt hij het commando om terug te keren naar de baas. De hond moet onmiddellijk de achtervolging staken en terug komen naar zijn baas.

# de schijnaanval:

de baas en de hond staan in het stelpad. De pakwerker loopt het veld op en de hond krijgt het commando STELLEN. De hond zet de achtervolging in en rent het veld op. Als de hond op bijna 40 mtr. bij de pakwerker is, draait deze zich om en blijft helemaal stil staan. De hond mag de pakwerker nu niet aanvallen maar moet achter hem gaan zitten en hem bewaken.

Dit zijn in het kort uitgelegd de oefeningen van het keuringsreglement

“Politiehond 1”

Tijdens deze oefeningen is er natuurlijk ook altijd nog uitgebreid overleg:

image063 image062 image064

En als het werk erop zit dan is er natuurlijk nog tijd om te knuffelen…

image065

In de vereniging is er ook geregeld aanwas van jonge honden,

image067

image068

maar we hebben natuurlijk ook altijd ruimte voor nieuwe enthousiaste leden.

Denk je nu van ik vind het leuk om met de hond te werken maar het bijten op de pakwerker dat is niks voor mij dan is er ook nog de afdeling “Zoekhonden”

Deze tak van hondensport wordt beschreven in het volgende hoofdstuk.

Afdeling : “ZOEKHONDEN”

In de afdeling zoekhonden wordt vaak gewerkt met Duitse herders omdat deze bekend staan om hun goede reuk vermogen maar ook vooral omdat deze vaak rustiger zijn en dat komt tijdens de zoekoefeningen goed van pas.

Voor het discipline Zoekhonden moet je diverse oefeningen kennen, in het kort hieronder omschreven.

* Volgen,

het volgen gebeurt met verschillende varianten zoals:

aangelijnd met tempowisselingen,

de hond volgt aangelijnd de baas en tijdens het parcours lopen ze een stuk in draf

onaangelijnd volgen met omcommanderen en afleiding d.m.v. lawaai,

de hond volgt los de baas en in het parcours wordt de hond 2x omgezet van links naar rechts en weer terug van rechts naar links, dit gebeurt onder het produceren van lawaai zodat de hond stabiel naast de baas blijft volgen

onaangelijnd volgen door een bewegende, pratende groep mensen,

de hond volgt los de baas en tijdens het parcours komen er andere mensen pratend richting de baas en zijn hond gelopen, de hond moet ook nu weer stabiel naast de baas blijven volgen

het blijven liggen,

de hond wordt langs het parcours afgelegd en moet blijven liggen terwijl een andere baas met zijn hond het parcours loopt

image069image070

het laten liggen van de hond met ophalen,

tijdens het volgen moet de hond op commando van de baas gaan liggen waarna de baas nog 20 passen doorloopt en vervolgens de hond weer ophaalt

image071 image072

het vooruit sturen, gevolgd door het bij zich roepen van de hond,

de baas stuurt de hond in een aangegeven richting recht vooruit en en laat hem dan gaan liggen, op een teken van de keurmeester roept

de baas zijn hond weer bij zich

* Hindernissen,

op het kleine veldje tussen het voorveld en het achterveld staan een aantal hindernissen die de zoekhonden moeten nemen, dit zijn:

– vrije sprong over de hindernis breedte sprong over de kuil

image073 image074

– lopen over de open trap trap, gevolgd door het lopen over de plank

image075 image076

image077 image078

image079

Dit word aangeleerd via de kleine trap met de lange lijn.

– lopen over de plastic voorwerpen

image080 image081

– het kruipen door de vaste tunnel

image082 image083

– het optillen, het overgeven en weer in ontvangst nemen van de hond

(dit gebeurt vanaf de zogenaamde tafel)

image084image085

Optillen Overgeven

image086

image087

Afstand nemen en weer teruggeven

* Zoekoefeningen,

het opzoeken en apporteren van 3 voorwerpen

op een willekeurige plaats in het bos ter grootte van ongeveer 10×20 meter worden 3 voorwerpen met menselijke geur verspreid die de hond moet opzoeken en apporteren. Er wordt 1 voorwerp tussen de 20 en 50 cm boven de grond gelegd en de andere 2 voorwerpen worden ongeveer 5 meter weggegooid, dit met de bedoeling dat er geen spoor richting de laatste 2 voorwerpen ligt.

image090
image015

het opzoeken en verwijzen van een wapen en een breekwerktuig

op een willekeurige plaats in het bos ter groote van 100 meter lang en 15 meter breed wordt een wapen en een breekwerktuig met menselijke lucht er aan vanaf de rand in het gebied gegooid. De hond moet het voorwerp opzoeken en verwijzen, dit kan door te blaffen of door bij het voorwerp te blijven staan.

image091

het opzoeken en lokaliseren van een persoon

binnen een terrein van 70×70 meter verstopt een persoon zich, deze kan gaan zitten of liggen. De hond moet deze persoon opzoeken en verwijzen door te blaffen, bringselen of leegverwijzen.

het sorteren van voorwerpen

op een sorteerbank liggen 3 sorteerbuisjes, 2x zonder lucht en 1x met menselijke lucht. De hond moet voordat het sorteren begint aan een buisje lucht nemen waaraan dezelfde lucht zit als aan het buisje dat de hond moet sorteren. Hierna moet de hond uit de sorteerbank het juiste buisje met lucht sorteren en bij de baas brengen.

image092

image093

De sorteerbak lucht nemen

image094image095

buisje inleggen het juiste uitnemen

image096

en weer bij de baas brengen

het uitwerken van een spoor

er wordt een spoor gelopen van ongeveer 150 meter met een aantal haakse hoeken. in het spoor worden een aantal voorwerpen gelegd die de hond moet verwijzen of apporteren. Op het einde van het te lopen spoor wordt een eindvoorwerp gelegd, bijvoorbeeld een geweer, en dit moet de hond dan verwijzen.

image001

image101 image102

spoor zoeken en lopen hoek op het spoor lopen

image103 image104

voorwerp verwijzen spoor verder lopen


image105

eindvoorwerp verwijzen

Dit zijn de zoekoefeningen voor het “Basiscertificaat Zoekhonden”, als je dit gehaald hebt dan kun je ook nog de volgende certificaten gaan halen:

* speuren A+B

* puinzoeken A+B

* sorteren A+B

* vlakterevieren A+B

De PHV “Mijn Hond Als Vriend” heeft al deze certificaten een keer behaald.

Het aantal behaalde certificaten zijn tot nu toe 46 stuks!

We zijn ook een keer 3de op de Nederlandse kampioenschappen Speurhonden geworden en daar zijn we reuze trots op!

Zoals je kunt lezen zijn de mogelijkheden in het sporten met je hond eindeloos maar het allerbelangrijkste in alle sporten die je met je hond wilt gaan doen is dat jij en jouw hond er veel plezier aan beleven!

Hopelijk heb je nu een beetje een idee gekregen wat het inhoud om met je hond te trainen bij de politie vereniging van PHV Riethoven, en heb je eventueel interesse om met je hond deze sport te gaan beoefenen dan ben je altijd van harte welkom om eens een keer op het veld te komen kijken en dan kun je gelijk zien dat er niet alleen maar “ouwe mannen” zijn!!

Wie weet, zie ik je nog wel op ons schitterende terrein dus zou ik zeggen

TOT DAN!!!

image106

Thea van Happen