Privacy Statement

Privacy Statement voor Hondenvereninging Mijn Hond als Vriend Riethoven

Hondenvereninging Mijn Hond als Vriend Riethoven kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

  • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie
  • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services op te vragen.
  • Waar toegestaan, kan Hondenvereninging Mijn Hond als Vriend Riethoven informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

Hondenvereninging Mijn Hond als Vriend Riethoven kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

  • Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden van white papers.
  • Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen
  • U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Andere websites 

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Hondenvereninging Mijn Hond als Vriend Riethoven websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger, of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar deze voor zijn verstrekt of zo lang wij dit verplicht zijn op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Veiligheid

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Hondenvereninging Mijn Hond als Vriend Riethoven zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert. We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid

Hondenvereninging Mijn Hond als Vriend Riethoven kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Hondenvereninging Mijn Hond als Vriend Riethoven over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens. U heeft daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over het verwerken van persoonsgegeven over Hondenvereniging Mijn Hond als Vriend Riethoven in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Data Beheerder

Jolande Bax, Molenstraat 33a, 5561 AA Riethoven, 06-54366410, mhav.riethoven@gmail.com.

Namens
Politiehondenclub ‘Mijn Hond als Vriend’
Het Kaar 72
5571 RV Bergeijk
KvK 40236553