Exameneisen algemene info

Exameneisen

Elke cursus binnen onze vereniging wordt afgesloten met een examen. Hierbij wordt door een “commissie”  uit de instructeurs bekeken in hoeverre een combinatie voldoet aan de eind-eisen voor die cursus.
Hieronder vind je de verschillende oefeningen van het examen van elke cursus en het maximale aantal  punten dat je voor elke oefening kunt halen. Daarbij is ook aangegeven hoeveel punten je minimaal moet  halen om te slagen voor het examen. Het spreekt voor zich dat een bepaalde oefening in elk volgend  examen strenger beoordeeld zal worden.

Voor de puppycursus wordt geen “echt” examen afgenomen, maar aan het eind van de cursus krijg je wel  een getuigschrift waar in staat hoe jij en je pup het gedaan hebben.

Klik door voor: