Doelstelling

De doelstelling van onze vereniging is het hebben van een gehoorzame hond en baasjes die weten waar ze  mee bezig zijn. Onze cursussen zijn niet zozeer gericht op het uitvoeren van perfecte  gehoorzaamheidsoefeningen, maar vooral op de opvoeding van de hond en het aanleren van een aantal  gebruiksoefeningen. Denk daarbij aan oefeningen als zitten en liggen, wandelen zonder trekken en komen  op bevel. Het plezier van de samenwerking tussen baas en hond staat bij ons voorop.

Om een optimale samenwerking te bereiken is het belangrijk dat baas en hond elkaar begrijpen. Wij zijn  van mening dat je dit wederzijdse begrip niet bereikt door het toepassen van fysiek geweld naar de hond.  Mensen en honden spreken niet dezelfde taal. Tijdens onze cursussen proberen wij dan ook de cursisten  de “taal” van hun hond beter te leren begrijpen.

Het aanleren van de oefeningen proberen wij op een zo positief mogelijke manier plaats te laten vinden  wat niet wil zeggen dat de hond nooit gecorrigeerd mag worden. Daarbij gaan we er van uit dat bij een  optimaal contact tussen baas en hond een stemverheffing vaak al voldoende is om de hond te corrigeren.  Na het doorlopen van de cursussen heeft de cursist in principe een hond die aan de volgende voorwaarden  voldoet:

– een hond die rekening houdt met zijn baas (in plaats van andersom);
– een gehoorzame hond;
– een gemanierde hond (afgestemd op de wensen van de baas).

Als je, dit alles lezende, denkt dat alleen het bijwonen van de lessen voldoende is om bovenstaand  resultaat te bereiken moeten we je helaas teleurstellen. Tijdens de cursussen reiken wij je handvatten  aan om dit resultaat te bereiken. Echter alleen door thuis zelf te oefenen zul je een gehoorzame en  gemanierde hond krijgen.